Onze projecten bij samenwerkingsverbanden


Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom is de sociaal-emotionele ondersteuning een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding thuis of buiten de klas, maar later in het poces ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Vooraf wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt besproken met dievsre partners, zoals de ouders, een medewerker van het samenwerkingsverband en de IB-er van de oude school en eventueel, wanneer bekend, de nieuwe school. Vervolgens wordt de begeleiding ingezet. In eerste instantie op basis van de creatie van vertrouwen. Vervolgens op basis van de inhoud.