Onze projecten op voortgezet onderwijsHuiswerkbegeleiding op school
Direct na schooltijd is uw kind bij ons welkom in een klaslokaa op school. Voor iedere bijeenkomst bespreken we met uw kind de afgelopen dag en maken we een planning voor de aankomende dagen. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Wat kan er de volgende keer beter of anders? Vervolgens werkt uw kind aan het huiswerk en ondersteunen wij door middel van overhoren en bijvoorbeeld door te helpen met samenvatten.

Leerlingondersteuning
Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de docenten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.

Sociaal-emotionele ondersteuning
Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Onderzoek
Soms heeft een school een vraag met betrekking tot de capaciteiten van een leerling. Zowel intelligentietesten als didactisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden, evenals onderzoek naar executieve functies. Ook observaties van leerlingen in de klas, bijvoorbeeld om de aandachtfuncties of de sociale omgang met andere leerlingen te observeren zijn diensten die wij kunnen leveren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde orthopedagogen.

Eventmanagement
Gedurende het schooljaar zijn er vaak talloze evenementen die georganiseerd moeten worden. Werkweken en sporttoenooien zijn slechts een kleine greep uit de hoeveelheid evenementen. Hoewel dit leuke gelegenheden zijn, levert de organisatie hiervan vaak extra werkdruk op bij de docenten die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wij bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die dit voor u doet en tevens past bij de visie en sfeer van uw school.

Extra lessen
Onze partner Happy Homework biedt de mogelijkheid om extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje programmeren”. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen en faalangsttraining na schooltijd.

Mentorlessen en studiebegeleidingsuren
Mentoren verzorgen vaak minimaal 1 uur per week een mentoruur. Veel mentoren worstelen echter met de mogelijkheid om hun mentorlleerlingen ook individueel te kunnen spreken. Hoe mooi is het voor een mentor, dat een docent van ons de klas 'opvangt' en dat de mentor de individuele gesprekken kan voeren. Uiteraard wordt het mentoruur effectief en leerzaam ingevuld middels een lesprogramma.