Werkdrukakkoord


Op dit moment is de werkdruk in het primair onderwijs erg hoog. Leerkrachten worden zwaar belast. Door de invoering van het passend onderwijs blijven zorgleerlingen bij voorkeur binnen het regulier onderwijs, wat een mooi streven is, maar voor de leerkrachten vaak ook meer werk oplevert. Er moet veel worden gedifferentieerd binnen de klas omdat de niveaus ver uit elkaar liggen. Daarnaast vragen deze zorgleerlingen ook om extra plannen en/of eigen leerlijnen die ontwikkeld moeten worden.

Scholen die met ons samenwerken hebben ervoor gekozen om de leerkrachten te ondersteunen en de extra vraag van ouders in te vullen en kanaliseren, binnen de leerlijnen van de school. Dit binnen de juiste pedagogisch-didactische begeleiding aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit vergt maatwerk.

De werkdrukgelden kunnen worden ingezet om de school hierin extra te ondersteunen. Hieronder worden een aantal voorbeelden:

Leerlingondersteuning
Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn bij kleuters of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de leerkrachten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.

Sociaal-emotionele ondersteuning
Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Onderzoek
Soms heeft een school een vraag met betrekking tot de capaciteiten van een leerling. Zowel intelligentietesten als didactisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden, evenals onderzoek naar executieve functies. Ook observaties van leerlingen in de klas, bijvoorbeeld om de aandachtfuncties of de sociale omgang met andere leerlingen te observeren zijn diensten die wij kunnen leveren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde orthopedagogen.

Eventmanagement
Gedurende het schooljaar zijn er vaak talloze evenementen die georganiseerd moeten worden. Sinterklaasvieringen, schoolvoetbaltoernooien en paasontbijten zijn slechts een kleine greep uit de hoeveelheid evenementen. Hoewel dit leuke gelegenheden zijn, levert de organisatie hiervan vaak extra werkdruk op bij de leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn. De beschikbaar gestelde werkdrukgelden kunnen echter ook worden ingezet om iemand in te huren die deze evenementen plant en organiseert. Wij bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die dit voor u doet en tevens past bij de visie en sfeer van uw school.

Naschoolse of tussenschoolse lessen
Onze partner Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de middagpauze of, indien uw school gebruikmaakt van een continurooster, na schooltijd, extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleuterklas. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining na schooltijd.