Thuiszitters


Soms kunnen kinderen even niet meer naar school en komen thuis te zitten. Onze samenwerking met Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs biedt een oplossing. Kinderen terugbrengen naar school is hierbij uiteindelijk de doelstelling. Uiteraard in nauwe samenwerking met diverse sociale partners.

Vooraf wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt besproken met diverse partners, zoals de ouders, een medewerker van het samenwerkingsverband en de IB-er van de oude school en eventueel, wanneer bekend, de nieuwe school. Vervolgens wordt de begeleiding ingezet. In eerste instantie op basis van creatie van vertrouwen. Vervolgens op basis van inhoud.

Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom is de sociaal-emotionele ondersteuning een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding thuis of buiten de klas, maar later in het poces ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.