Passend onderwijs


Passend Onderwijs is een mooi inititaief. Er ontstaan echter nog vaak praktische problemen voor scholen over de invulling van het lesprogramma. Ook levert de invullig van goed passend onderwijs soms extra werkdruk op. Intergratie vraagt vaak extra maatwerk.

Het voordeel van het regelen van ondersteunend personeel via ons is dat wij op zoek kunnen gaan naar een ondersteuner die precies past bij de visie, missie en behoeften van de school. Zo heeft u de perfecte werknemer voor uw school, zonder de lasten van het voeren van een sollicitatieprocedure en zonder zelf een werknemer in dienst te hoeven nemen. Daarnaast is het mogelijk om op elk moment gedurende het schooljaar een ondersteuner in te zetten. Al onze werknemers beschikken daarnaast over relevante ervaring en opleiding voor het uitvoeren van de door u gewenste diensten c.q. taken. Door ons in te schakelen kan o.a. maatwerk voor de leerlingen worden gerealiseerd terwijl dit tegelijkertijd de werkdruk voor de leerkrachten verlaagt.

Wij kunnen uw school ondersteunen bij de invulling hiervan. Een extra hand in de klas kan hierbij een oplossing bieden. Maar ook een leerling ondersteuner of medewerker die hulp biedt tijdens de gymles is een mogelijkheid.