cursussen en workshops


Onze partner Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de middagpauze of, indien uw school gebruikmaakt van een continurooster, na schooltijd, extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleuterklas. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining na schooltijd.

De invulling kan op verschillende manieren. Happy Homework biedt de naschoolse lessen aan in zowel een losstaande vorm, als in een een verlengde schooldag princiepe. Wij komen graag een keer langs om de mogelijkheden te bespreken.

Niet aleen op scholen bieden wij cursussen en workshops. Ook binnen andere instellingen bieden we reken- en Nederlandse taallessen aan aan personeel wat bijvoorbeeld voorbereid dient te worden of rekentoetsen en Nederlandse taaltoetsen.