Uw visie is onze missie

De missie, visie en ambitie van scholen kunnen van elkaar verschillen. Dat is het mooie van het onderwijs.

Iedere school kiest zijn eigen weg binnen de kerndoelen en inspectie-eisen die zijn opgelegd door de overheid. Juist die diversiteit is onze sterkte!
Door onze eigen onderwijsachtergrond kennen wij het onderwijs en begrijpen we wat er gevraagd wordt.
Wij sluiten aan bij de wensen en behoeften, gericht op onderwijskerndoelen, profielen en visie/missie van de school.

Ons netwerk van kandidaten biedt de mogelijkheid om ook binnen de huidige krapte binnen het onderwijs een juiste kandidaat te koppelen.

Wie werken bij ons?

Anouk

R/T specialist

Arno

Docent geschiedenis

Heidi

Groepsleerkracht

Sophie

Docent Engels

Luisa

Psycholoog

Kaj

Orthopedagoog

Arthur

Docent wiskunde

Vera

Docent Nederlands

Abdellaziz

Docent rekenen

Jur

Onderwijsassistent

Charlotte

docent economie

Danielle

IB-er